"before this season" — Słownik kolokacji angielskich

before this season kolokacja
Popularniejsza odmiana: before the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wcześniej pora roku
  1. before przyimek + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Before the 2009 season he became a member of the first team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo