"before the woman" — Słownik kolokacji angielskich

before the woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed kobietą
  1. before przyimek + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The other girls, too, had their heads to the grass, kneeling before the free woman.

    Podobne kolokacje: