"before one's season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: before the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wcześniej czyjś pora roku
  1. before przyimek + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Before the 2009 season he became a member of the first team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo