"beat women" — Słownik kolokacji angielskich

beat women kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is beaten
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbił kobiety
  1. beat czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A woman could be beaten for that sort of thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo