"beat women" — Słownik kolokacji angielskich

beat women kolokacja
Popularniejsza odmiana: beat a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbił kobiety
  1. beat czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Do I look the sort of man would beat a woman who's with child?"

    Podobne kolokacje: