"bear news" — Słownik kolokacji angielskich

bear news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości niedźwiedzie
  1. bear czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Within days, patients received a letter bearing news of a second calamity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo