"bear designs" — Słownik kolokacji angielskich

bear designs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty niedźwiedzie
  1. bear czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The rectangular building yielded about 30 slate tablets bearing Celtic designs.

    Podobne kolokacje: