"beach strewn" — Słownik kolokacji angielskich

beach strewn kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża rozrzucony
  1. strew czasownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shallow beaches strewn with purple-black pebbles slid by.

    Podobne kolokacje: