"beach pavilion" — Słownik kolokacji angielskich

beach pavilion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy pawilon
  1. beach rzeczownik + pavilion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The beach pavilions proved more popular than the sea baths.

    Podobne kolokacje: