"beach gear" — Słownik kolokacji angielskich

beach gear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy bieg
  1. beach rzeczownik + gear rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Is there any place at Honolulu International Airport where items that won't be needed in China (beach gear, snorkeling equipment, etc.) can be stored?

    Podobne kolokacje: