"beach culture" — Słownik kolokacji angielskich

beach culture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa kultura
  1. beach rzeczownik + culture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Due to its proximity to the beach, the coast has a strong beach culture.

    Podobne kolokacje: