"beach cabana" — Słownik kolokacji angielskich

beach cabana kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa kabina plażowa
  1. beach rzeczownik + cabana rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two large iron cabinets look somthing like beach cabanas, with beige linen draperies covering the opening.

    Podobne kolokacje:

podobne do "beach cabana" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "beach cabana" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik