"beach barbecue" — Słownik kolokacji angielskich

beach barbecue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowy grill
  1. beach rzeczownik + barbecue rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The look is ideal for a beach barbecue or surf-casting at Great Point."

    Podobne kolokacje: