"beach bag" — Słownik kolokacji angielskich

beach bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa torba
  1. beach rzeczownik + bag rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He reached into the beach bag and took out the walkie-talkie.

    Podobne kolokacje: