"beach activity" — Słownik kolokacji angielskich

beach activity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działalność na plaży
  1. beach rzeczownik + activity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An outdoor activity company runs a range of beach based activities.

    Podobne kolokacje: