BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"be welcome" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be welcome" po angielsku

be welcome **

czasownik
 1. być mile widzianym
rzeczownik
 1. powitanie [tylko liczba pojedyncza]
  She had a very warm welcome at the airport. (Ona miała bardzo ciepłe powitanie na lotnisku.)
  The big monument is a welcome to all visiting the city. (Wielki pomnik jest powitaniem dla wszystkich odwiedzających miasto.)
czasownik
 1. przywitać, powitać [przechodni]
  Although we haven't seen each other for ages, she didn't welcome me warmly. (Chociaż nie widzieliśmy się od wieków, nie powitała mnie ciepło.)
  We welcome you back into the real world. (Witamy Cię z powrotem w świecie rzeczywistym.)
 2. przyjąć z aprobatą, przyjąć z zadowoleniem
  We welcome the decision of the government. (Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję rządu.)
  The move was welcomed by the president. (Działanie zostało przyjęte z aprobatą przez prezydenta.)
przymiotnik
 1. mile widziany, pożądany, upragniony
  I didn't feel welcome at the party, so I left. (Nie czułem się mile widziany na imprezie, więc poszedłem.)
  She said we would be welcome to come and help. (Ona powiedziała, że będziemy pożądani, żeby przyjść i pomóc.)
  You're welcome to call again later when your mother is home. (Będzie miło, jeżeli zadzwonisz ponownie później, kiedy twoja mama będzie w domu.)
idiom
 1. pozwolić komuś coś zrobić lub mieć, ponieważ my tego nie potrzebujemy potocznie
  You are welcome to take it. I don't need it anymore. (Możesz sobie to zabrać. Ja już tego nie potrzebuję.)

powered by  eTutor logo