Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"battle one's way" — Słownik kolokacji angielskich

battle one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bitwa czyjś droga
  1. battle czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Nothing for it but to battle our way back to Khartoum."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo