"baseball venue" — Słownik kolokacji angielskich

baseball venue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce baseballu
  1. baseball rzeczownik + venue rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It will be used as a baseball venue for the 2013 Canada Games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo