"baseball trivia" — Słownik kolokacji angielskich

baseball trivia kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drobiazgi baseballu
  1. baseball rzeczownik + trivia rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    George Halas is also a part of baseball trivia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo