BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball stat" — Słownik kolokacji angielskich

baseball stat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball stat
  1. baseball rzeczownik + stat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Blown saves began being recorded throughout the majors in 1988, although it is not an official baseball stat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo