"baseball standout" — Słownik kolokacji angielskich

baseball standout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball standout
  1. baseball rzeczownik + standout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Randy Thomas- a 1972 Clear Fork alumnus who was a baseball standout drafted by the Baltimore Orioles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo