"baseball signed" — Słownik kolokacji angielskich

baseball signed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball podpisał
  1. sign czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hear the one about the fellow who bought a baseball signed by the 1973 Mets, including Manager Gil Hodges?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo