"baseball facility" — Słownik kolokacji angielskich

baseball facility kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obiekt baseballu
  1. baseball rzeczownik + facility rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In early 2012, the university announced plans to construct a new baseball facility, to be completed by year's end.

powered by  eTutor logo