BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball executive" — Słownik kolokacji angielskich

baseball executive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierownictwo baseballu
  1. baseball rzeczownik + executive rzeczownik
    Silna kolokacja

    Committee members didn't think he qualified as a former baseball executive.

powered by  eTutor logo