"baseball autographed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball złożył autograf
  1. autograph czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sylvester asked his father to get him a baseball autographed by Babe Ruth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo