"base companies" — Słownik kolokacji angielskich

base companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: base company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółki podstawy
  1. base czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was a family based company with long tradition in show and entertainment business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo