"bar use" — Słownik kolokacji angielskich

bar use kolokacja
Popularniejsza odmiana: bar the use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie baru
  1. bar czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thus it bars the use of public funds for religious aid.

    Podobne kolokacje: