"bar the use" — Słownik kolokacji angielskich

bar the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyjątkiem wykorzystania
  1. bar czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thus it bars the use of public funds for religious aid.

    Podobne kolokacje: