"bang open" — Słownik kolokacji angielskich

bang open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): huknięcie otwarty
  1. bang czasownik + open przymiotnik
    Silna kolokacja

    Then, just before the car got to the edge, the door banged open and out he flew onto the road!

    Podobne kolokacje: