"banded together" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "banded together" po angielsku

phrasal verb
  1. zbierać się w grupy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"banded together" — Słownik kolokacji angielskich

banded together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skrzyknąć się
  1. band czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    When times are tough, you can either band together to create a strong united front or start turning on each other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo