"bamboo tube" — Słownik kolokacji angielskich

bamboo tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bambusowa rura
  1. bamboo rzeczownik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The bamboo tube should be turned regularly in order to cook evenly.

    Podobne kolokacje: