"bag includes" — Słownik kolokacji angielskich

bag includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): torba obejmuje
  1. bag rzeczownik + include czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His carry-on bag also includes an inflatable pillow and an extra pair of shoes - half a size larger than those he usually wears.

    Podobne kolokacje: