"bag containing" — Słownik kolokacji angielskich

bag containing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieranie torby
  1. bag rzeczownik + contain czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said each bag contained about 12 feet of hair.

    Podobne kolokacje: