"badanie warstwowe mózgu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "badanie warstwowe mózgu" po polsku

badanie warstwowe mózgu

die from brain cancer than
rzeczownik
  1. brain scan

"badanie warstwowe mózgu" — Słownik kolokacji angielskich

brain scan kolokacja
  1. brain rzeczownik + scan rzeczownik = badanie warstwowe mózgu, tomografia mózgu
    Zwykła kolokacja

    Their results were compared with participants who got the real brain scans.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo