"badania rynku" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "badania rynku" po polsku

badania rynku

rzeczownik
 1. market research  
  research undertaken to identify customers' needs or preferences for products or services
  I think our company spends far too much on market research. (Myślę że nasza firma wydaje o wiele za dużo na badania rynku.)
  Before we make any decisions we have to conduct a market research. (Zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, musimy przeprowadzić badanie rynku.)

"badania rynku" — Słownik kolokacji angielskich

market research kolokacja
 1. market rzeczownik + research rzeczownik = badania rynku
  Bardzo silna kolokacja

  If that's true, can we ever believe in market research again?

powered by  eTutor logo