"bad drink" — Słownik kolokacji angielskich

bad drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zły napój
  1. bad przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mum knew this too, which was why she always kept an eye on him when he was the worse for drink.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo