"back-to-back gain" — Słownik kolokacji angielskich

back-to-back gain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyrost domu przylegający tylną ścianą do innego
  1. back-to-back przymiotnik + gain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And for the first time, New York's housing stock has posted back-to-back gains in successive vacancy reports.

    Podobne kolokacje:

podobne do "back-to-back gain" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "back-to-back gain" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik