"błagać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "błagać kogoś" po polsku

czasownik
 1. plead **   [przechodni/nieprzechodni]
  She pleaded me to lend her some money. (Ona błagała mnie, abym pożyczyła jej trochę pieniędzy.)
  A woman on the street pleaded me to buy her some food. (Kobieta na ulicy błagała mnie, żebym kupiła jej trochę jedzenia.)
 2. beg **
  • prosić, błagać (kogoś o coś) [przechodni/nieprzechodni]
   She begged him to forgive her. (Ona błagała go, aby jej wybaczył.)
   He got on his knees and begged her to stay. (On padł na swoje kolana i błagał ją, aby została.)
 3. pray ***
 4. conjure *
 5. implore
 6. beseech
 7. entreat , także: intreat dawne użycie
 8. obsecrate
 9. supplicate   oficjalnie
 10. obtest
 11. impetrate
 1. ask imploringly  

błagać kogoś

phrasal verb
 1. plead with somebody  
czasownik
 1. beg of somebody oficjalnie  
  I beg of you to be prepared for the worst. (Błagam was, abyście byli przygotowani na najgorsze.)

powered by  eTutor logo