"axis power" — Słownik kolokacji angielskich

axis power kolokacja
Popularniejsza odmiana: Axis power
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oś moc
  1. axis rzeczownik + power rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He figured the Axis powers would lose in the end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo