"awful picture" — Słownik kolokacji angielskich

awful picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropny obraz
  1. awful przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Old television, ice bucket, awful pictures on the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo