"awards season" — Słownik kolokacji angielskich

awards season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrody pora roku
  1. award rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The film did very well on the awards season of its release.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo