"award-winning project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrodzony projekt
  1. award-winning przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Design Collaborative was cited for its award-winning projects and its generally steady growth.

    Podobne kolokacje:

podobne do "award-winning project" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "award-winning project" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik