"award season" — Słownik kolokacji angielskich

award season kolokacja
Popularniejsza odmiana: awards season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku nagrody
  1. award rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film did very well on the awards season of its release.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo