"award for one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda dla czyjś książka
  1. award czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    THE Newbery Medal is awarded by the American Library Association for the most distinguished children's book of the year.

    Podobne kolokacje: