"aviation use" — Słownik kolokacji angielskich

aviation use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie lotnicze
  1. aviation rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though intended for aviation use, it was not fitted to any aircraft.

    Podobne kolokacje: