"average woman" — Słownik kolokacji angielskich

average woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciętna kobieta
  1. average przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    Betty: an average woman with a career and a family.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo