"authority rests" — Słownik kolokacji angielskich

authority rests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza opiera
  1. authority rzeczownik + rest czasownik
    Zwykła kolokacja

    In case of an emergency the authority rests with the Principal.

    Podobne kolokacje: