"authority resorts" — Słownik kolokacji angielskich

authority resorts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kurorty władzy
  1. authority rzeczownik + resort czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Afterward, the German authorities resorted to forceful draft among members of Blue Police.

    Podobne kolokacje: