"authority reduces" — Słownik kolokacji angielskich

authority reduces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza redukuje
  1. authority rzeczownik + reduce czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In southern California in the 1980s, authorities consciously reduced the number of public toilets to make certain areas less attractive to "undesirables."

    Podobne kolokacje: