"authority indicts" — Słownik kolokacji angielskich

authority indicts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza stawia w stan oskarżenia
  1. authority rzeczownik + indict czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Besides the officers, who are husband and wife, the authorities indicted the wife's father, who is a retired officer, two of her brothers and two friends.

    Podobne kolokacje: