"authority hopes" — Słownik kolokacji angielskich

authority hopes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza ma nadzieję
  1. authority rzeczownik + hope czasownik
    Zwykła kolokacja

    The authorities hope that he will testify against his wife.

    Podobne kolokacje: